top of page

Redesign av SH Pension 

BAKGRUND

SH pension har över 70 års erfarenhet av att hjälpa medlemmar i Svensk Handel inom försäkring- och placeringsfrågor. Man stod inför en stor omorganisation där två företag skulle slås samman till ett. Förändringen gjorde det möjlighet att vända sig till nya kundgrupper och i samband med detta behövde man se över sitt grafiska uttryck. Jämfört med de stora etablerade aktörerna så är SH Pension en mindre spelare, men de tål granskning och kan visa på bra resultat. Man behövde ta chansen att ”sätta sig på kartan” inom branschen.

VAD VI GJORDE

Efter grundlig research av visuella koder inom bank- finans- och försäkringsbranschen tog vi fram ett uttryck som förmedlade SH Pension som den trygga, stabila aktör på marknaden som de faktiskt är. Eftersom pengar och pension kan kännas svårt och komplicerat för många gav vi SH Pension ett uttryck som känns vänligt och tillgängligt och som gör att de svåra frågorna känns lättare att närma sig. Genom att visuellt utstråla ”säkerhet, trygghet och självförtroende” skapar vi välförtjänt tillit hos kunderna. 

En snabb överblick...

Ny identitet

Gammal identitet

SH Pension Överblick av ny identitet

Och mer detaljerat...

Ny logotyp

Gammal logotyp

Ny design av årsredovisning

Gammal design av årsredovisning