top of page

Volontaire-gruppen

Public·87 members

((ONLINE-)) Zlaté Moravce Trenčín živý 17 septembra 2023


pred 6 hodinami — Podívejte se na živý přenos Zlaté Moravce-Vráble - Trenčín, který se vysílá živě 17.9.2023 od 18:00 hodin. Sportovní live stream ze sportu ...
[ŽIVÝ PRENOS@@@] Zlaté Moravce Trenčín zápas živý 17 pred 3 hodinami — 2023 — Detail zápasu - DAC 1904 - MFK Skalica 2:1kolo ViOn Zlaté Moravce Bystrica AS Trenčín zápas živý 10. 20232020Narážačka: Ramadan nemal zl


AS Tren��n | Klub | NovinkyASTV | Zostrihy z pr�pravn�ch z�pasov proti 1. FC Slov�cko ASTV, Aktu�lne 7. 7. 2019 ASTV v�m prin�a zostrihy z pr�pravn�ch z�pasov 1. FC Slov�cko - AS Tren��n (1:1 a 2:0). Cel� �l�nok A-t�m | Ligeon podp�sal viacro�n� kontrakt A-t�m 6. 2019 AS Tren��n podp�sal viacro�n� kontrakt s dvadsa�sedemro�n�m holandsk�m obrancom Rubenom Ligeonom. Sk�sen� prav� bek p�sobil v minulosti v Ajaxe... Cel� �l�nok Fotogal�ria | Z�pasy pr�pravy proti 1. FC Slov�cko Fotogal�rie, A-t�m 6.


[Šport-] Zlaté Moravce Trenčín sledovať zápas 17 pred 2 hodinami — Trenčín živý 17 septembra 2023 F | Group - mimofam pred 36 minútami — 20:18 TRENČÍN - Futbalisti AS Trenčín vyhrali v sobotňajšom zápase 5.


�lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Mo�ko). �o teraz zahodil Gavri� je neskuto�n�. Dostal prihr�vku do �estn�stky. Tam si v�borne polo�il br�niaceho hr��a, rovnako aj brank�ra, ale v tutovke a v bezprostrednej bl�zkosti mu nesadla lopta na kopa�ku. Csingerovi sa podaril �to�n� v�pad. Na jeho konci sa realizoval Trusa. Ne�spe�ne. Brenkus si v dia�ke narazil loptu a vysk��al aj svoju prava�ku, ale nebolo to od neho najlep�ie rozhodnutie. V na�om sektore sa dnes nach�dza par�dnych 161 fan��ikov. �akujeme! Striedanie v t�me FC ViOn Zlat� Moravce: z ihriska odch�dza �vec, prich�dza Miji�, z ihriska odch�dza Weir, prich�dza Brenkus.


Trenčín prenos 17 septembra 2023 | Grupo cathedralinter pred 2 hodinami — 25. 5. 2021 — Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu Zlaté Moravce - Trenčín: Fortuna liga, baráž o Európsku konferenčnú ligu. ZLATÉ


Obaja s� otrasen�, �onka viac, no sn�� bud� obaja v poriadku. M�me pred sebou posledn� desa�min�tovku a zatia� to vyzer� dobre. S�per n�s nedok�e zatla�i�, a tak si mus�me postr�i� u� len n�hodn� pr�padn� v�pady. Herc mal dobr� �ancu, ale jednalo sa o zbyto�n� rozruch. Pred �ou toti� zahral rukou. Brenkus zahral �tandardku, ktor� akur�t dospela do na�ej kontry.


((ŠPORTOVÁ TELEVÍZIA-)) Zlaté Moravce Trenčín živý 17 pred 2 hodinami — (ŠPORTOVÁ TELEVÍZIA-)) Zlaté Moravce Trenčín živý 17 septembra 2023 pred 8 hodinami — Moravce zápas živý 15 apríla 2023 AS Trenčín:


Dovidenia! Naopak pri vybehnutom brank�rovi sme zalo�ili r�chlu kontru. Veselovsk� si viackr�t vymenil loptu z Gruszkowskim a� nakoniec zakon�il do pr�zdnej br�nky. Dom�ci mali aj roh, ale ubr�nili sme sa. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Herc, prich�dza Gruszkowski. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te 5 min�t. �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Brenkus).


Najprv Andzouana bol vysunut�. Loptu vr�til sp� Gavri�ovi, ktor�ho poriadne prudk� strelu Sl�vik zvl�dol vyrazi�. Na�alej vytrvalo a slu�ne povzbudzuj� obidva fan��ikovsk� t�bory. Tak to m� vyzera�. Kr�sna atmosf�ra v Zlat�ch Moravciach. Ramadan nemal zl� my�lienku, ke� sa sna�il nahra� nepokryt�mu Gavri�ovi. Ch�bala v�ak o k�sok v��ia presnos��lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (�onka). Infarktov� situ�ciu sme pre�ili po pol hodine hry. Kedy na dvakr�t p�lil Weir, kde�to pri druhom zakon�en� ope�iatkoval na�e brvno! N�dejn� akciu sme si vypracovali op� my. Na jej konci z ostr�ho uhla poslal �tip�av� streli Gavri�, ale tesne minul. U� sme si aj vybojovali roh.


Pri pr�le�itosti n�ho pr�chodu sa dal dokopy aj dom�ci fanklub zrejme z ml�de�n�ckych futbalistov Zlat�ch Moraviec. Mil� gesto. Bude tu pekn� atmosf�ra. Zlat� Moravce vybojovali aj roh, ale po �onkovom centri a Mo�kovej hlavi�ke skon�ila lopta mimo ihriska. Op� sme sa museli br�ni� a konkr�tne Popovi� predviedol pohotov� z�krok vybehnut�m.


AS Trenčín | Klub | Novinky ASTV vám prináša tlačovú konferenciu po zápase Fortuna ligy AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce (1:0). Celý článok · ASTV | Živý prenos z tretieho dňa


Živý přenos Zlaté Moravce-Vráble - Trenčín je online ▶ pred 6 hodinami — Podívejte se na živý přenos Zlaté Moravce-Vráble - Trenčín, který se vysílá živě 17.9.2023 od 18:00 hodin. Sportovní live stream ze


S�per otvoril sk�re v poslednej min�te prv�ho pol�asu. Za... Cel� �l�nok ASTV | Z�znam z druh�ho pr�pravn�ho z�pasu proti 1. FC Slov�cko ASTV, Aktu�lne 6. 2019 ASTV v�m prin�a z�znam z druh�ho pr�pravn�ho z�pasu 1. FC Slov�cko - AS Tren��n (2:0). Cel� �l�nok ASTV | Z�znam z prv�ho pr�pravn�ho z�pasu proti 1. 2019 ASTV v�m prin�a z�znam z prv�ho pr�pravn�ho z�pasu 1.


Ramadan loptu poslal do �estn�stky, kde neskuto�ne nebezpe�ne pre�la tesne pred br�nkovou �iarou a ch�balo n�m skuto�ne m�lo, aby sme ju dorazili. Hne� po g�le bola v obrovsk�ch hor��av�ch nariaden� ob�erstvovacia prest�vka. �oskoro pokra�ujeme. GOOOOOOOOOOOL! Dostali sme sa, kde sme chceli by�. Vedieme a ver�me, �e vies� budeme. Viacer�mi presn�mi prihr�vkami sme postupne rozlept�vali obranu s�pera a� Ramadan posunul kr�snu rozhoduj�cu prihr�vku na K��era, ktor� prudko zakon�il a Sl�vik mierne zav�hal. Je to 1:0 pre n�s. Trusa bol par�dne vysunut� Hercom, ale st�l v malom ofsajde. �ava�ku si vysk��al Mondek. Nemieril v�ak presne.


2019 Fotogal�ria zo stretnut� pr�pravy proti 1. FC Slov�cko (1:1 a 0:2). Cel� �l�nok Pr�prava | Prehra �ir�ieho k�dra s juniorkou Slov�cka A-t�m, A-t�m 6. 2019 Mu�stvo zlo�en� z hr��ov prv�ho t�mu AS Tren��n, dorastencov a futbalistov na sk��ke prehralo proti juniorke 1. FC Slov�cko 0:2 (0:2). Cel� �l�nok Pr�prava | V z�pase proti prv�mu t�mu Slov�cka rem�za A-t�m, A-t�m 6. 2019 Fortunaligov� t�m AS Tren��n remizoval v pr�pravnom z�pase proti 1. FC Slov�cko 1:1 (0:1).


�lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Niarchos). Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Trusa, prich�dza Niarchos. V z�vere z�pasu z�skali Zlat� Moravce priamy kop z nebezpe�nej poz�cie. Zahral ho Brenkus, v�bec sa netrafil zle, ale Popovi� ho skvel�m z�krokom vyhcytal. Dne�n� stretnutie sleduje 3008 div�kov. Trusa sa ne��astne po�mykol a skosil aj �onku.


Trenčín sa približuje záchrane, tri body vystrelil Emeka 15. 4. 2023 — TRENČÍN - Futbalisti AS Trenčín vyhrali v sobotňajšom zápase 5. kola skupiny o udržanie nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble


[NAŽIVO###] Zlaté Moravce : Trenčín sledovať zápas 17 septem pred 3 hodinami — NOVA SPORT 1 Dnes12:55 Naživo - FC Lorient - AS MonacoPřímý přenos 5. kola nejvyšší francouzské fotbalové ligy Ligue 1 Uber Eats, Živě Voyo


DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec a my sa radujeme zo zasl��en�ho a d�le�it�ho v�azstva pri fantastickej div�ckej kulise. Boli sme dnes nebezpe�nej��, futbalovej�� aj kvalitnej��. Domov si tak berieme v�etky tri body. �akujeme za v�kony na trib�nach aj ihrisku. Po druhom z�pase v rade na ihrisku s�pera aj do tretice cestujeme mimo na�u p�du. Tentokr�t v r�mci 2. kola Slovnaft Cupu, ke� sa stretneme v atrakt�vnom region�lnom derby s Gab��kovom. V Nik� lige sa zase predstav�me v sobotu, kedy priv�tame Bansk� Bystricu. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok d�a Milan Vr�be�.


�vodn� v�kop patril dom�cemu celku. Po prvom pol�ase ideme spokojn� do �atne, preto�e vyhr�vame a vedieme zasl��ene. Aj dom�ci mali �ance, boli hnan� dopredu publikom, ale podstatne nebezpe�nej�� sme boli my. Ver�me, �e na tento v�kon nadvia�eme a domov zoberieme v�etky tri body. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Rozhodca pridal k prv�mu pol�asu e�te jednu min�tu. Weir zahral v z�vere pol�asu roh na bli��iu �r�, pri ktorej v�ak kra�oval Trusa. Ramadan vybojoval roh, ktor� aj zahral na kr�tko Andzouanovi a potom sme u� videli u� len nepresn� zakon�enie. Zahrali sme n�sledne rohov� kop, ale z neho nezapr�alo. Na�a akcia vyslovene prosila o g�l.


Ani my sme v nej neuspeli. Striedanie v t�me FC ViOn Zlat� Moravce: z ihriska odch�dza Mondek, prich�dza Nsumoh. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Ramadan, prich�dza Mendez, z ihriska odch�dza Gavri�, prich�dza Veselovsk�. Aj druh�kr�t v z�pase sme mali poriadne kusisko ��astia. Gono sa ocitol v g�lovej poz�cii. Po jeho strele to spo�iatku vyzeralo na Popovi�ove jasli�ky, ale nejak�m z�zra�n�m sp�sobom zvl�dol posla� loptu do bezpe�ia. Ramadan z prav�ho kr�dla na�iel Hercovu hlavu, ale ten v n�ro�nej poz�cii nemieril presne. Po pauze s� akt�vnej�� dom�ci, ktor�m skuto�ne padla vhod. Azda im to dlho nevydr��. St�le je hor�co, a tak padla vhod aj ob�erstvovacia pauza. �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Mondek).


MFK Skalica vs FC Vion Zlate Moravce - ProTipster MFK Skalica vs FC Vion Zlate Moravce - Vrable živý prenos. Skontrolujte, kde môžete hru sledovať naživo. Pripravované akcie. Slovácko. 01.07.2023.


Trenčín zápas naživo 17 se | Working Mothers pred 3 hodinami — [ŽIVÉ HD*]<<<]] Zlaté Moravce : Trenčín zápas naživo 17 septembra 2023 pred 10 hodinami — FC Košice | ÚvodNajbližší domáci zápas FC


About

Välkommen till gruppen! Här kan du hålla kontakten med andra...
bottom of page